Vooruit-kijken

Vooruit kijken

Als mens hebben wij geen grip op de toekomst. We kunnen het leven invullen en plannen naar wat wij denken dat het beste is. Maar het hoeft niet per se zo te lopen hoe wij het plannen. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Maar wij hoeven ons niet hierbij neer te leggen. Wij dienen namelijk een God die de toekomst in Zijn hand heeft en die het beste met ons voorheeft.

‘Maar één ding weet ik zeker – en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt – ik snel recht op mijn doel af, ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaarligt, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft.’ – Filippenzen 3:14

Als wij een zeker vertrouwen willen hebben in de toekomst, dan is de eerste stap om te geloven dat het leven goed is. Dat vertrouwen krijg je door te geloven in God, die de toekomst en jouw leven in Zijn hand heeft. Als je in Hem gelooft, zal dat grote wonderen teweegbrengen.

Maar vandaag geloven veel mensen niet meer in de almacht van God. Zij beperken Hem, doordat ze een te lage verwachting hebben. Maar dan mogen wij ons vasthouden aan wat de grote apostel Paulus zei:

‘Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus jou alles geven wat je nodig hebt.’ – Filippenzen 4:19

Wat Paulus bedoelde was dat hij een grote God diende.

Verleden, heden en toekomst
Sommige mensen zijn hun hele leven bezig met het overdenken van het verleden. Zulke mensen zullen nooit ver komen in de toekomst. Zij begraven hun hoofd net als struisvogels in het zand van het verleden en zijn niet bereid om naar vandaag of naar de toekomst te kijken.

Ik geloof dat als wij in eenheid met God leven, dat wij weten welke weg wij moeten gaan door de leiding van de Heilige Geest. Want het Woord van God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (Psalm 119:105). Het enige wat wij hoeven te doen, is vooruit blijven lopen in vertrouwen.

Als wij met zekerheid en zonder angst verdergaan, weten wij dat wij op onze bestemming zullen aankomen, ondanks stormen en moeilijkheden van het leven. Mijn woord voor jou op dit moment is: loop door, keer je gezicht naar het onbekende van morgen, en geloof dat de hand van de Almachtige je elke stap van de weg leidt en beschermt.

In Psalm 23 schreef David over de Heer:

‘Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. Uw herdersstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg.’ – Psalm 23:4

David wist dat er verderop valleien zouden zijn. Maar het woord ‘door’ is cruciaal. Je hoeft niet bang te zijn, omdat je weet dat als je er door wandelt, God ook daar bij je zal zijn.

Het is droevig dat duizenden christenen hun kostbare levens doorbrengen met te geloven in de leugens van de duivel. Terwijl zij bijna in tranen zijn, zeggen zij: ‘Ik red het niet; ik heb geen geloof!’ Zij zijn afhankelijk van het geloof van andere mensen voor de wonderen die zij nodig hebben. Wees niet zo’n christen. Handel naar het Woord van God en ontvang je eigen wonder!

Elke christen heeft gelijke rechten en het is Gods wil en zijn hartsverlangen dat elk van Zijn kinderen leert om zelf gebruik te maken van al Zijn zegeningen. Geloof de woorden die je hoort en leest, handel ernaar en zie hoe je kleine eikenboom-zaadje van geloof zich ontwikkelt tot een gigantische eikenboom-wonder in elk terrein van je leven.

Geloof dat werkt
Jezus liet voor al Zijn volgelingen de sleutel achter naar Gods voorraadschuur:

‘Heb toch geloof in God! Ik verzeker jullie: als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen: ‘Ga hier vandaan en val in de zee,’ dan gebeurt het absoluut! Maar denk eraan: dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij zegt en er geen spoor van twijfel in je hart is.’ – Marcus 11:22-23

Jezus zei dat wij geloof moeten hebben in God. Niet in onszelf, onze vrienden, occulte machten, en ook niet in het meesterbrein van het kwade, satan. De reden dat de Heer tegen ons zei dat wij geloof in God moeten hebben, is eenvoudig: geloof in God de Schepper werkt veel effectiever dan geloof in enige vorm van zijn schepping.

Let op: het geloof dat hier beschreven wordt, is ongecompliceerd, specifiek en duidelijk beschreven. ‘Ga hier vandaan’. Deze woorden betekenen precies wat er staat. De hindernis op weg naar jouw droom, visie of doel, wordt verwijderd door geloof in God.

In het volgende deel van de tekst zegt Jezus dat als wij doen wat Hij zegt, elke hindernis in de zee zal vallen. Dat wil zeggen: het zal voor altijd verdwenen zijn. Als de hindernis weg is, wacht ons de overwinning.

In Marcus 11:23 staan de twee belangrijkste woorden dicht bij elkaar ‘twijfel’ en ‘geloof’. Om voorwaarts te gaan in geloof, moet je twijfel overwinnen, wat het ook kost. Je moet weten dat God waarachtig is (Romeinen 3:4) en dat Hij Zich zal houden aan Zijn Woord, ondanks wat de twijfel zegt.

God geeft nooit op
Geloof kan je bestemming veranderen. Het werkte voor mij en het kan werken voor jou, waar je ook bent. Dezelfde onveranderlijke God heerst en regeert over het hele universum. Als wij gebrek hebben, dan ligt dat aan ons geloof. Maar het is onmogelijk om geloof in God te hebben zonder Zijn Woord te kennen.

Nu is het de tijd om je geloof op God te richten en jezelf te zien als meester in de crisis, in welke situatie jij je ook bevindt. God geeft nooit op. Zo moet ook jij niet opgeven, wat de situatie ook is. Paulus zei tegen ons:

‘Span je in voor de goede wedloop van het geloof.’ – 1 Timotheüs 6:12

Ontwikkel je geloof. Sta niet toe dat iets of iemand je berooft van de visie die God in je hart heeft gelegd. Geloof dat God je bij zal staan en alles goed zal zijn. Eén ding heeft mij door alle dieptepunten in mijn leven en door de stormen en zware tijden in mijn bediening heen geholpen: geloof in God.

Geloof kan jou door je dieptepunten heen helpen en je bestemming veranderen. Ik spoor je aan om, zelfs terwijl je deze woorden leest, te geloven dat de macht van God vrijkomt in je leven. Stel je geloof volledig in Hem, nu!

Bewijzen van geloof
Door Gods genade heb ik geloof meer wonderen tot stand zien brengen dan de meeste christenen ooit zullen zien in hun hele leven. Ik heb God zien werken in mijn familie, de gemeente en op veel andere terreinen in het leven. Geloof heeft geen grenzen. Geloof accepteert geen enkele hindernis. Geloof dat gebaseerd is op het Woord overwint alle struikelblokken. Geloof kan jouw bestemming veranderen, als jij dat laat gebeuren.

Mijn bediening is zo vol van overtuigende getuigenissen van de wonderwerkende kracht van geloof, dat ik vandaag geen twijfel heb over wat het kan doen. Echt alle dingen zijn mogelijk bij God (Mattheüs 19:26). Met geloof kunnen zelfs onze menselijke teleurstellingen omgezet worden in Zijn goddelijke beloften.

Het is misschien moeilijk te geloven dat Paulus’ opsluiting in de gevangenis Gods wil was. Hoewel Paulus alle ongerechtigheid, wreedheid en slechtheid van de mens zag, kon hij toch zijn teleurstellingen veranderen in Gods beloften (2 Korinthiërs 11).

Geloof in God verandert alle dingen, hoe hopeloos ze er ook uitzien. Paulus volgde zijn eigen advies aan anderen op en hij was in staat om ‘na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen’ (Efeziërs 6:13).

Paulus had ervan gedroomd om op een dag naar Spanje te gaan. In plaats daarvan kwam hij terecht in een Romeinse gevangenis! Sommigen zouden alleen hun handen vouwen en niets gedaan hebben. Ze zouden weggekwijnd zijn. Anderen zouden naar de hemel roepen of God beschuldigd hebben, zoals de vrouw van Job hem adviseerde te doen (Job 2:9).

Maar Paulus wist beter. Hij wijdde zichzelf vastberaden aan God toe, zelfs tot in de gevangenis. Later schreef hij:

‘Het volgende wil ik u graag laten weten, beste vrienden: alles wat mij hier is overkomen, heeft ertoe bijgedragen dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd.’ – Filippenzen 1:12

Al kon hij de menigten in Spanje niet bereiken; Paulus wist dat hij de bewakers van de gevangenis kon bereiken.

Wij kunnen leren uit de ervaring van Paulus: ‘Als je niet de mogelijkheden hebt waar je naar grijpt, grijp dan de mogelijkheden die je wel hebt.’ Paulus’ brieven vanuit de gevangenis bevatten enkele van zijn diepste openbaringen van de schatten van Gods wijsheid en kennis.

Geloof veranderde de bestemming van Paulus. Geloof kan ook jouw bestemming veranderen. Paulus zei vrijmoedig:

‘Maar één ding weet ik zeker – en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt.’ – Filippenzen 3:14

Als je alleen maar dit begreep: zoals geloof angst overwint en liefde sterker is dan haat, zo overwint positieve actie mislukkingen uit het verleden. Stop ermee je mislukkingen gezelschap te houden. Hef je hoofd omhoog, kijk uit naar morgen en zie de hemel als je grens.

Dit artikel is een hoofdstuk uit het boek ‘Falen is ons vreemd’ van Benson Idahosa. Wat hij schrijft, heeft hij zelf ook in de praktijk gebracht in zijn leven en daarvan ook de vruchten mogen zien. Als baby werd hij op de vuilnisbelt achtergelaten. Hij groeide op in moeilijke omstandigheden. Maar door alles heen heeft hij Jezus leren kennen. Hij is een grote Godsman geworden, die aan velen het evangelie heeft verteld. Via televisie en massacampagnes heeft hij vele miljoenen mensen kunnen bereiken. Als grondlegger van ‘Church of God’ in Benin City heeft hij wel meer dan 6.000 kerken gesticht. Wil je meer weten over Benson Idahosa? Bestel nu zijn boek ‘In vuur en vlam voor God’ bij The Blessing Family Bookstore voor maar € 5,70.

Tags: