Boodschap - Wij en de reuzen

Wij en de reuzen

David was nog jong toen hij zijn leven aan God toevertrouwde. Hij was voorbestemd om koning van Israël te worden. Hij zou later een van de voorouders van Jezus Christus worden. David laat ons zien dat ook wij vandaag met een minderheid een grote verandering in Nederland kunnen brengen.

‘En iedereen hier zal weten dat de HERE niet afhankelijk is van wapens om Zijn plannen uit te voeren, onze God heeft de strijd volledig onder controle! Hij zal u in onze macht geven!’ – 1 Samuël 17:47

De geschiedenis van David en Goliat
In het dal Ela had zich aan de ene kant het leger van Israël verzameld, en aan de andere kant het leger van hun vijand: de Filistijnen. De reus Goliat was hun kampvechter. Hij was bijna drie meter lang! Hij droeg een koperen helm en koperen beenbeschermers.

Zijn koperen borstpantser woog wel 55 kilo. Ook zijn speer was van koper, met een ijzeren punt die wel 6 kilo woog. Voor hem liep een wapenknecht met een reusachtig schild. 40 dagen lang daagde Goliat het leger van Israël uit. Elke morgen en elke avond schreeuwde hij: ‘Stelletje lafbekken! Stuur mij jullie sterkste en grootste man. Dan zullen wij samen vechten. Degene die wint, heeft de oorlog gewonnen.’ Het hele volk van Israël was doodsbang voor Goliat. Zelfs koning Saul, een boom van een vent, deed het in zijn broek.

Ondertussen was David de schapen van zijn vader aan het hoeden. Hij was de jongste uit het gezin. Drie van zijn broers zaten in het leger. Ook zij durfden het niet op te nemen tegen de reus Goliath Isaï, hun vader, gaf David de opdracht om te kijken bij zijn broers in het leger.

Toen David daar aankwam en Goliat hoorde schreeuwen, vroeg hij geërgerd: ‘Wie is die goddeloze kerel die het leger van de levende God uitdaagt?’ Ook wilde hij weten wat de beloning was voor degene die deze Filistijn zou verslaan. Zijn broers lachten hem uit.

Maar tegen koning Saul zei David hetzelfde. ‘Ik zal met deze Filistijn afrekenen.’ Saul bracht ertegenin: ‘Hoe kan een jongen als jij vechten tegen deze Filistijn? Jij bent nog veel te jong.’ Maar David hield voet bij stuk. Hij vertelde over zijn ervaringen als schaapsherder.


Hoe God hem had geholpen om een leeuw en een beer te verslaan. ‘De Here, die mij beschermde tegen de klauwen van leeuwen en beren, zal mij ook beschermen tegen deze Filistijn!’ Ten slotte gaf Saul toe. Hij bood David nog zijn wapenrusting aan, maar David ging de reus tegemoet in de beleving zoals hij God kende. Daarom nam hij zijn stok, pakte vijf gladde kiezelstenen en ging Goliath tegemoet met een slinger in zijn hand.

Toen Goliat David aan zag komen, maakte hij hem belachelijk. ‘Ben ik soms een hond, dat je met een stok op mij afkomt?’ Maar David riep:

‘Jij komt op mij af met een zwaard, een speer en een schild, maar ik kom in de naam van de HERE van de hemelse legers en van Israël, dezelfde God die jij hebt beledigd. De HERE zal jou vandaag overwinnen. Ik zal jou doden en jouw hoofd afhakken, de lijken van jouw mannen zal ik aan de vogels en de wilde dieren geven. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël! En iedereen hier zal weten dat de HERE niet afhankelijk is van wapens om Zijn plannen uit te voeren, onze God heeft de strijd volledig onder controle! Hij zal jou in onze macht geven!’ (vers 45-47).

Terwijl David naar hem toeliep, deed hij een kiezelsteen in zijn slinger. Hij slingerde de steen weg en raakte Goliath op zijn voorhoofd. De steen drong zijn schedel binnen en de reus viel met zijn gezicht op de grond. Daarna rende David naar Goliath doodde hem met zijn eigen zwaard en hakte zijn hoofd af. Uit het Israëlitische kamp klonk een luide triomfkreet! De Israëlieten zette de achtervolging in op de vluchtende Filistijnen.

Reuzen in ons leven
Als het om reuzen gaat, zijn de tijden niet veranderd. Ook wij hebben vandaag te maken met veel reuzen in de wereld en in Nederland. Reuzen van armoede en ellende. Reuzen van zorgen en verdriet. Reuzen van rassenhaat en discriminatie. Reuzen van recessies en inflaties. Reuzen van terreur en geweld. Reuzen van ziekten en epidemieën. Reuzen van verslaving. Ieder mens heeft wel zijn eigen, persoonlijke reus in het leven. Reuzen moeten wij onder ogen zien, tegemoet treden en verslaan.

Voorbeelden van reuzen:

1) Het verlangen naar status, erkenning, bewondering en acceptatie
Vooral jongeren hebben hiermee te maken. Men koopt allerlei merkkleding en dure gadgets om erbij te horen. Vergeet niet dat dit de reden is dat veel jongeren in diepe financiële schulden zitten.

2) Het verlangen naar liefde en geliefd worden
Dit verlangen is de reden dat de jeugd van tegenwoordig al op zo’n jonge leeftijd seksueel actief is. Ze denken dat ze zich op die manier geliefd zullen voelen. Maar weet je dat de Bijbel zegt dat God jou liefheeft? Hij houdt zo veel van jou dat Hij Zijn enige Zoon gaf, speciaal voor jou. Jezus stierf aan het kruis op Golgotha. En met elke druppel bloed die vloeide, zei Hij: ‘Ik hou zo veel van jou, zelfs tot in de dood. Hoeveel fouten jij ook hebt gemaakt, Ik hou van jou.’

Als jij een relatie krijgt met Jezus Christus, wordt er voldaan aan al jouw verlangens. Hij geeft jou liefde, status, erkenning, bewondering en acceptatie. Er is niemand die zo veel van jou houdt als Jezus Christus. Zijn liefde voor jou gaat zo veel dieper dan de liefde van mensen.

3) De vraag: wat moet ik doen met mijn leven?
Veel jongeren verkwisten jaren van hun leven, omdat ze maar niet de beslissing kunnen nemen wat ze willen doen in het leven. Daardoor komen ze in een soort draaimolen van verveling terecht. Maar het is helemaal niet nodig om je te vervelen, want er is genoeg te doen in Nederland. Open je ogen en kijk gewoon om je heen. Niemand is onbekwaam om door God gebruikt te worden. Er is altijd wel een manier om God en je medemens dienen.

4) De reus van verzoeking
Iedereen komt elke dag wel eens of meerdere keren in verzoeking. Op zichzelf genomen is dat geen zonde. Je kunt er namelijk niets aan doen dat de verzoeking tot je komt. Maar als je de deur opendoet en toegeeft aan de verzoeking, dan kom je in zonde terecht.

Jezus laat ons zien hoe je de reus van verzoeking kunt verslaan. Door de boze te weerstaan met het Woord van God. Daarom is het zo belangrijk dat je bepaalde Bijbelteksten uit het hoofd leert, zodat je ze kunt gebruiken wanneer de verzoeking op je pad komt. Dan zal de boze van je wegvluchten. Er komt bovennatuurlijke kracht vrij wanneer wij het Woord van God in geloof uitspreken.

Vijf gladde stenen
Om de reuzen in ons leven te kunnen verslaan, moeten wij, net als David, vijf gladde stenen meenemen.

Steen 1: Je persoonlijke geloof in Jezus Christus.
Steen 2: Je dagelijkse omgang met God.
Laat geen dag voorbijgaan zonder dat je de Bijbel leest en bidt.
Steen 3: Je gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord.
Steen 4: Je toewijding aan God en je medemens.
Steen 5: Je bereidheid.

Wees altijd klaar en voorbereid, want plotseling krijg je de kans in je leven om een reus te verslaan. En als je de steen in geloof wegslingert, zal God die steen in de juiste richting brengen. Onthoud dat je niet alleen staat in de strijd. God is met je.

Confronteer de reus in jouw leven
Uit eigen kracht kunnen we niet overwinnen, maar God kan het wél. Jezus Christus kan door jou heen elke reus verslaan. Maar je moet wel zelf die reus in je leven confronteren. Niemand anders kan dat voor jou doen. In de minderheid ben je toch in de meerderheid, want God is met jou. Wil jij vandaag de reus in jouw leven

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik dank U voor Uw liefde, genade en goedheid. Ik open mijn hart voor U en vraag U: Here Jezus, kom in mijn hart en leven. Help mij om de reus in mijn leven te verslaan. Ik heb er genoeg van; ik wil er vanaf. Ik treed daarom vandaag die reus in mijn leven tegemoet. Ik confronteer hem en zeg: ‘Reus, in de naam van Jezus, laat mij met rust en ga weg van mij.’ Ik geloof dat ik met Jezus elke reus kan verslaan. Dank U dat U mij de overwinning heeft gegeven. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags:
Next Post

Wist je dat de TV-uitzendingen…