Wordt-wakker

Word wakker!

Het christendom houdt veel meer in dan alleen naar de kerk gaan. Degenen die zich vandaag christen noemen, zouden zich eens moeten verdiepen in wat het nu echt betekent om een christen te zijn. Als je dat begrijpt, dan kun je met veel meer overtuiging je ‘christen-zijn’ verdedigen en je geloof met andere mensen delen. 

Spreuken 29:18 zegt dat het volk van koers raakt als zij Gods Woord niet hoort. God openbaart ons door Zijn Woord de waarheid over het verleden, heden en de toekomst. Hij laat door Zijn Woord zien wie Hij is en wat Zijn wil is. Veel mensen weten vandaag niet meer wat er in de Bijbel staat. Het volk is daardoor ‘van koers geraakt’.

Naar mijn mening zijn er veel christelijke instellingen, regeerders en mensen uit alle lagen van het volk, die een onjuist beeld hebben van wat de werkelijkheid is van onze maatschappij. Maar de waarheid van Gods Woord laat de realiteit van onze wereld zien. Deze waarheid van Gods Woord kunnen wij alleen begrijpen wanneer wij opnieuw geboren zijn (Johannes 3) en vervuld zijn met de Heilige Geest.

De echte waarheid
De echte waarheid is dat veel christelijke organisaties, kerkleiders en regeerders vaak niet beseffen dat veel sociale problemen het gevolg zijn van goddeloze levenswijzen en misstanden, zoals: abortus, euthanasie, seks buiten het huwelijk, allerlei vormen van immoraliteit, geweld, en nog veel meer.

Een land met een regering die wetten aanneemt die ingaan tegen het Woord van God en waar het volk een antigoddelijke levenswijze heeft, raakt van koers af. Het is als een neerwaartse spiraal die niet te stoppen is.

Wat men vandaag doet, is de symptomen bestrijden, maar men pakt de oorzaak niet aan. Het is net als een infectie in je lichaam. Je neemt een aspirientje om de pijn te bestrijden. Maar als je de oorzaak niet aanpakt en de infectie bestrijdt met antibiotica, dan breidt de infectie zich alleen maar verder uit. Zo is het ook in de wereld.

Willen wij als christenen in Nederland effectief zijn, dan moeten we heel goed beseffen wat de echte oorzaak is van de sociale problemen van onze maatschappij. Omdat veel christenen niet weten wat Gods wil is, gaan ze mee in goddeloze gebruiken, gewoonten, trends, enz.

Normen en waarden zijn vandaag in onze democratie gebaseerd op persoonlijke voorkeur. Zij worden bepaald door de mening van de meerderheid. Als de meerderheid iets goed vindt, dan is het zogezegd ‘goed’. En als zij iets slechts vindt, dan is het ‘slecht’.

Hiermee is er een grote verduistering gekomen in ons Nederland. Onze zucht om zelf te willen bepalen wat goed en verkeerd is, wat we wel en niet willen geloven, heeft ons land volkomen verziekt. Men ziet totaal niet in dat de sociale problemen alleen maar toenemen wanneer men van God los blijft leven.

De leugen regeert
De leugen regeert, niet alleen onder goddeloze regeerders, maar ook in het hart van een groot aantal kerkgangers. Veel kerkgangers houden zich bezig met dingen die tegen Gods wil ingaan, en dat is een gruwel in Gods ogen!

Het Westen is geïndoctrineerd door de leugen van de evolutietheorie. Zelfs veel christelijke scholen presenteren deze theorie als een wetenschappelijk feit. Hiermee worden miljoenen kinderen misleid. De waarheid van Gods Woord wordt tot leugen gemaakt en de leugen wordt als waarheid aanvaard.

De echte christenen in ons land die blijven vasthouden aan de waarheden in Gods Woord worden belachelijk gemaakt. Ja, sommigen noemen mij ook wel een ouderwetse prediker die zich belachelijk maakt door zich vast te houden aan normen en waarden die eeuwen geleden gesteld zijn.

Onze overtuiging noemt men achterlijk, kortzichtig, discriminerend, niet tolererant, enz. Maar weet je wat zo apart is? Dat de liberale mensen allerlei soorten van denkbeelden in de maatschappij tolereren, behalve de christelijke denkbeelden. Die verdragen ze niet. Daar willen ze mee afrekenen.

Men verwerpt vandaag de traditionele normen en waarden uit het christelijke geloof, waarmee wij in Nederland zijn opgevoed. Het gezin als hoeksteen van de samenleving wordt verworpen. In plaats daarvan kiest men voor zaaddonoren, partnerruil, huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, latrelaties, ‘open’ huwelijken, ongehuwd samenleven, enz.

Sadrach, Mesach en Abednego
In Daniël 3 lezen we over Sadrach, Mesach en Abednego. Koning Nebukadnessar had een geweldig groot gouden beeld opgericht en beval iedereen om daarvoor te buigen. Als je dit niet deed, dan zou je in de brandende oven gegooid worden. Je kreeg dus de doodstraf.

Sadrach, Mesach en Abednego lieten zich niet intimideren door Nebukadnessar, door het beeld of degenen die wél bogen. Zij bleven staan. De dienaren van de koning zagen het en zeiden tegen koning Nebukadnessar:

‘Maar nu zijn daar een paar Judese mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, die u hebt belast met het bestuur over het gewest Babel. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel en weigeren uw goden te vereren of het gouden beeld dat u hebt opgericht, te aanbidden.’ – Daniël 3:12

Toen zij ter verantwoording werden geroepen, antwoordden deze drie moedige mannen:

‘Onze God, die wij vereren, is in staat ons te redden uit de brandende oven en uit uw macht, majesteit. Maar ook als Hij dat niet doet, kunt u er zeker van zijn dat wij uw goden niet zullen vereren en uw gouden beeld niet zullen aanbidden!’ – Daniël 3:17-18

Deze drie godvrezende mannen hielden hun rug recht; zij sloten geen compromis en bleven trouw aan hun overtuiging. Vandaag buigen velen die zich christen noemen als het ware voor het beeld van Nebukadnessar, omdat zij meegaan in de goddeloosheid van de maatschappij.

Lieve kerkleiders en christenen, wij moeten geen compromis sluiten met dingen die niet van God zijn. Wij moeten weigeren om mee te gaan met denk- en levenswijzen die tegen Gods principes ingaan. Wij moeten staan voor onze overtuiging!

Je kunt beter sterven mét God, dan leven met de duivel. Jezus is hierin ons grote voorbeeld. Toen Hij voor de waarheid ging staan en beleed dat Hij de Zoon van God was, werd Hij veroordeeld en gedood. Maar de dood kon Hem niet vasthouden. God wekte Hem op uit de dood!

De Bijbel zegt dat mensen wel ons lichaam kunnen doden, maar niet onze ziel. Daar kan men niet aankomen. Hoe zit het met jou? Geloof je dat Gods Woord, de Bijbel, de waarheid is? Ga dan staan voor je overtuiging! Net als Sadrach, Mesach en Abednego wil ik staan voor mijn overtuiging.

Ik ben dan ook geen ‘feel good’ prediker. Ik houd ervan om het te zeggen zoals het is, ook al strookt dit niet met de algemene opinie. Het is nodig dat de waarheid vandaag gepredikt wordt zoals die is. Natuurlijk vindt dan niet iedereen je aardig en krijg je kritiek.

Maar het is beter God gehoorzaam te zijn dan mensen. Als je nooit kritiek krijgt, als het altijd met je eens zijn, dan moet je je eens afvragen of je de echte waarheid vertelt. Als je gaat staan voor de waarheid van Gods Woord, dan kan het niet anders dan dat je iemand wel eens voor het hoofd stoot.

Lieve lezer, je kunt beter staan voor de waarheid mét God aan je zijde en de hele wereld tegen je. Dan dat je meedoet met de goddeloosheid en de hele wereld achter je staat, maar je van God verwijderd bent.

Door genade geeft God mij elke keer weer de kracht die ik nodig heb om te staan voor de waarheid van Gods Woord en deze waarheid ook te prediken op televisie. Ik kan dit niet in eigen kracht, maar heb daar de Heilige Geest voor nodig en het gebed van mijn medechristenen.

Het ombuigen van de waarheid tot een maatschappelijk correcte boodschap, houdt de mensen gebonden in de leugen. Wij christenen moeten de waarheid brengen zoals die is! Wees niet bang, maar wees moedig!

Als wij een verandering in ons land willen zien, dan begint het bij ons. Wij moeten de waarheid durven te brengen. De boodschap moet uitgaan dat de mensen zich van hun zonden moeten bekeren en dat zij Jezus nodig hebben om gered te worden.

Ze moeten gewaarschuwd worden dat ze naar de hel gaan zonder vergeving van zonden door Jezus. Niet iedereen zal het fijn vinden wanneer wij de zonde benoemen. Ze willen graag horen dat het niet uitmaakt wat je gelooft en dat er veel wegen naar God leiden. Maar dat zal hen niet helpen, want alleen de waarheid maakt vrij!

Als jij voor jouw overtuiging wilt staan, dat Gods Woord de waarheid is, dan zeg ik tot jou: ‘Ga staan voor je overtuiging! Zwijg niet langer als je moet spreken! Ga niet mee met de bewegingen van de wereld en houd stand. Wees niet bang, want God is met jou; Hij gaat voor jou uit!

Gebed
Bid met mij mee

‘Here, U ziet ons hart, U ziet ons verlangen dat wij zo graag Uw Woord, de waarheid, willen naleven. Wij willen staan voor onze overtuiging. Wij geloven dat Uw Woord de waarheid is en willen ook daarnaar leven. Heer, wilt U ons onze zonden vergeven? Wij willen gehoorzaam zijn aan U en willen ook onze kinderen daarin opvoeden. We willen recht staan voor U en niet afwijken naar de wegen van de wereld. We willen staan voor de Waarheid, Jezus Christus en Uw Woord, in Jezus’ naam. Amen.

Tags: