Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Willy Maasbach – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

Willy Maasbach Willy Maasbach is de medeoprichter van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Als echtgenote van de bekende evangelist, wijlen Johan Maasbach, heeft God haar machtig gebruikt. Na meer dan 60 jaar in de bediening, is ze nog steeds een vrouw van geloof en gebed. Een geweldig getuigenis is dat haar […]

Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Geloofslessen van de Oude Leermeesters – Oswald J. Smith

Over Oswald J. Smith Oswald Jeffrey Smith (1889-1986) is een van de meest veelzijdige christelijke leiders in de geschiedenis van de christelijke kerk. Zijn bediening was gecentreerd in Toronto, Canada, waar hij The People’s Church oprichtte en voorganger was vanaf 1915. Als evangelist heeft hij veel grote campagnes gehouden in maar liefst 72 landen. Als […]

Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Geloofslessen van de Oude Leermeesters – C.H. Mackintosh

  Over C.H. Mackintosh Charles Henry Mackintosh (1820-1896) was een Ierse prediker, Bijbelleraar en auteur en speelde een belangrijke rol in de Ierse opwekking van 1859-1860. Het grootste deel van zijn leven wijdde hij zich toe aan evangelisatie, de pastorale bediening en het schrijven van religieuze literatuur. Hij staat vooral bekend om zijn werk: Aantekeningen […]

Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Geloofslessen van de Oude Leermeesters – G. Campbell Morgan

Over G. Campbell Morgan George Cambell Morgan (1863-1945) was een Britse evangelist en prediker en een van de leidende Bijbelleraren van zijn tijd. Al op 13-jarige leeftijd begon hij met prediken. Zijn reputatie als prediker en Bijbelleraar groeide over heel Engeland en verspreidde zich ook naar de Verenigde Staten, waar hij lesgaf aan de studenten […]

Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Geloofslessen van de Oude Leermeesters – F.B. Meyer

Over F.B. Meyer Frederick Brotherton Meyer (1847-1929) was een van de meest invloedrijke Bijbelleraren van de eerste helft van de vorige eeuw. Naast voorganger te zijn geweest in York, Leicester en Londen (Engeland), reisde Meyer de hele wereld over, o.a. India, Afrika, Australië, China, Amerika. Hij is een zegen geweest voor massa’s mensen. De circa […]

Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Geloofslessen van de Oude Leermeesters – A.B. Simpson

Over A.B. Simpson Albert Benjamin Simpson (1843-1919) was een Canadese prediker, theoloog, auteur en oprichter van onder andere The Christian and Missionary Alliance (C&MA). Hij was een ijverige zielenwinnaar en actief in het opleiden van christelijke werkers. Als evangelist bracht hij het evangelie aan de massa’s mensen in New York City, USA. Hij heeft meer […]

Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

De Geloofslessen van de Oude Leermeesters – Oswald Chambers

Over Oswald Chambers Oswald Chambers (1874-1917) was een vooraanstaande Schotse protestantse prediker en leraar aan het begin van de 20e eeuw. Hij is vooral bekend geworden door zijn veelgelezen dagboek: My Utmost for His Highest. Chambers heeft veel over de wereld gereisd en gepredikt in Egypte, Japan en Amerika. In 1911 richtte hij het Bible […]

Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

John G. Lake – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

Over John G. Lake John Graham Lake (1870-1935) was een van de meest krachtige genezingsevangelisten van de vorige eeuw. Zijn levenswerk omvatte twee continenten: Noord-Amerika en Afrika. In 1908 startte hij zijn eigen bediening in Zuid-Afrika. In vijf jaar tijd zag hij een miljoen mensen tot bekering komen, plantte hij honderden kerken en deed hij […]

Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Smith Wigglesworth – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

Over Smith Wigglesworth Smith Wigglesworth (1859-1947), ook wel bekend als ‘de apostel van geloof’, was een van de pioniers van de opwekking die een eeuw geleden binnen de pinksterbeweging heeft plaatsgevonden. In zijn samenkomsten kwamen duizenden mensen tot het geloof, en honderden werden genezen van ernstige ziekten. Wonderen en tekenen volgden zijn bediening. Een diepe […]

Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Maria Woodworth-Etter – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

Over Maria Woodworth-Etter Maria Woodworth-Etter (1844-1924) wordt ook wel ‘de grootmoeder van de pinksterbeweging’ genoemd. Meer dan veertig jaar lang reisde ze door heel Amerika, terwijl ze duizenden preken bracht tijdens massale opwekkingssamenkomsten. Door haar bediening zijn veel zondaars tot bekering gekomen, ontelbare zieken genezen en velen gedoopt in de Heilige Geest. In 1918 richtte […]