Inspiratie - Vaders Liefdesbrief

Vaders Liefdesbrief

Een intieme boodschap van God aan jou

De woorden die jij nu gaat lezen, zijn waar. Ze zullen jouw leven veranderen… als jij dit toelaat. Want ze komen uit het hart van God. Hij houdt van jou en Hij is de Vader waarnaar jij al je hele leven op zoek bent. Hij wil zo graag dat jij bij Hem komt. Dit is Zijn liefdesbrief aan jou.

Mijn kind…

Jij kent Mij misschien niet, maar Ik ken jou helemaal zoals jij bent. Psalm 139:1
Ik weet het als jij zit en als jij opstaat. Psalm 139:2
Alles wat jij doet, is voor Mij bekend. Psalm 139:3
Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. Mattheüs 10:29-31
Want jij bent gemaakt naar Mijn beeld. Genesis 1:27

In Mij leef jij, beweeg jij en besta jij. Handelingen 17:28
Ik kende jou al zelfs voordat Ik jou vormde in je moeders buik. Jeremia 1:4-5
Ik koos jou uit toen Ik plannen maakte voor de schepping. Efeziërs 1:11-12
Jij was geen vergissing, want al jouw dagen staan opgeschreven in Mijn boek. Psalm 139:15-16

Ik heb het precieze tijdstip van jouw geboorte bepaald en waar jij zou leven. Handelingen 17:26
Jij bent prachtig gemaakt. Psalm 139:14
Ik heb je gevormd in de buik van je moeder. Psalm 139:13
En heb jou voortgebracht op de dag van jouw geboorte. Psalm 71:6

Ik word verkeerd voorgesteld door degenen die Mij niet kennen. Johannes 8:41-44
Ik ben niet afstandelijk en boos, maar de perfecte uiting van liefde. 1 Johannes 4:16
En het is Mijn verlangen om Mijn liefde over jou uit te gieten. 1 Johannes 3:1

Gewoon omdat jij Mijn kind bent en Ik jouw Vader ben. 1 Johannes 3:1
Ik bied jou meer dan jouw aardse vader jou ooit zou kunnen geven. Mattheüs 7:11
Want Ik ben de perfecte Vader. Mattheüs 5:48
Al het goede wat jij ontvangt, komt uit Mijn hand. Jakobus 1:17
Want Ik ben jouw voorziener en geef jou alles wat jij nodig hebt. Mattheüs 6:31-33

‘Mijn gedachten voor jou zijn ontelbaar, zoals het zand langs de zee.’

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol van hoop. Jeremia 29:11
Want Ik houd van jou met een eeuwigdurende liefde. Jeremia 31:3
Mijn gedachten voor jou zijn ontelbaar als het zand langs de zee. Psalm 139:17-18
En Ik juich over jou met een lied van vreugde. Zefanja 3:17

Ik zal nooit stoppen om het goede voor jou te doen. Jeremia 32:40
Want jij bent Mijn kostbare bezit. Exodus 19:5
Ik verlang met mijn hele hart en ziel om jou op te richten. Jeremia 32:41
En Ik wil jou wonderlijke geheimen laten zien. Jeremia 33:3
Als jij Mij zoekt met jouw hele hart, zul je Mij vinden. Deuteronomium 4:29

Verheug je in Mij, en Ik zal jou geven waar jij naar verlangt. Psalm 37:4
Want Ik ben het die jou die verlangens heeft gegeven. Filippenzen 2:13
Ik kan meer voor jou doen dan jij je ooit zou kunnen voorstellen. Efeziërs 3:20
Want Ik ben jouw grootste aanmoediger. 2 Thessalonicenzen 2:16-17

Ik ben ook de Vader die jou troost in al jouw problemen. 2 Korinthiërs 1:3-4
Als jij een gebroken hart hebt, ben ik dicht bij jou. Psalm 34:18
Zoals een herder zijn schaap in zijn armen draagt, draag Ik jou dicht bij Mijn hart. Jesaja 40:11

‘Niets zal mij ooit meer van jou kunnen scheiden.’

Op een dag zal Ik alle tranen van jouw ogen afwissen. Openbaring 21:3-4
En Ik zal alle pijn wegnemen die jij op deze aarde hebt geleden. Openbaring 21:3-4
Ik ben jouw Vader, en Ik houd net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. Johannes 17:23

Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien. Johannes 17:26
Hij is de precieze afstraling van Mijn wezen. Hebreeën 1:3
Hij kwam om te laten zien dat Ik vóór jou ben, en niet tegen jou. Romeinen 8:31
En jou te vertellen dat Ik niet een lijstje bijhoud van jouw fouten. 2 Korinthiërs 5:18-19

Jezus stierf, zodat de relatie tussen jou en Mij hersteld kon worden. 2 Korinthiërs 5:18-19
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou. 1 Johannes 4:10
Ik gaf alles op waarvan Ik houd, zodat Ik jouw liefde zou winnen. Romeinen 8:31-32

Als je de gift van Mijn Zoon, Jezus, aanneemt, ontvang je Mij. 1 Johannes 2:23
En niets zal jou ooit meer van Mijn liefde kunnen scheiden. Romeinen 8:38-39
Kom thuis, en Ik zal het grootste feest geven dat de hemel ooit heeft meegemaakt. Lucas 15:7
Ik ben altijd Vader geweest en zal altijd Vader zijn. Efeziërs 3:14-15
Mijn vraag is: wil jij Mijn kind zijn? Johannes 1:12-13
Ik wacht op jou. Lucas 15:11-32

Liefs, jouw Vader
Almachtige God

Onze weg naar huis vinden

Vanaf onze geboorte zijn we gescheiden van God door onze zonden (Jesaja 59:2). Maar God de Vader heeft een weg naar huis voor ons gemaakt door Zijn Zoon. Jezus droeg Zelf de last van onze zonden aan het kruis, zodat wij geboren kunnen worden in Zijn familie (Romeinen 5:10).

Jezus is de Weg naar de Vader

Zijn opstanding uit de dood is voor ons het bewijs van de overwinning! In Johannes 14:6 zegt Jezus:

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.’

Wil jij dit cadeau aannemen?

Alles wat je hoeft te doen, is God vertellen dat je vertrouwt in Zijn Zoon. De woorden hieronder kunnen je helpen om jouw gedachten naar God te uiten. (Johannes 3:16, Romeinen 6:23)

Bid dit gebed

Vader, ik kom thuis. Neem mij alstublieft aan als Uw kind. Ik keer mij af van mijn zonden en neem Uw vergeving aan, die mogelijk is gemaakt door Jezus’ dood en opstanding. Ik stel mijn geloof en vertrouwen om gered te worden alleen in Jezus. Amen.

Lees ook: ‘Wallpaper: Nothing can ever separate us from God’s love’

Tags:
Next Post

God houdt van jou!