Breng-de-koning-terug

Breng de Koning terug

Gods zegen rust op ons, wanneer wij Hem gehoorzaam zijn en Hem volgen. God wil dat wij Hem liefhebben en Hem de plaats geven die Hem toekomt. Is Jezus de Koning van je hart? In de Bijbel lezen we over Israël, Gods volk. God had hen uitgekozen en apart gezet. Hij had hun een land […]

Boodschap - Hèmzelf

Hémzelf

Wat wij vandaag in de eerste plaats in ons leven nodig hebben, zijn niet de zegeningen van God, maar de Persoon Jezus Christus. Hémzelf! In Hem vinden we alles wat we nodig hebben. ‘Ik leef zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. ­Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof […]

Inspiratie - 12 radicale leerstellingen van JEzus

12 radicale leerstellingen van Jezus DEEL 1

In de Bijbel lezen we enkele radicale leerstellingen van Jezus. De leer van Jezus ging vaak in tegen de denkwijze van die tijd en de leer van de wereld. Deze maand deel 1. 1. De laatsten zullen de eersten zijn, en de eersten zullen de laatsten zijn ‘Nu begrijp je zeker wel dat de laatsten […]

Jezus-is-uniek

Jezus is uniek!

Het grootste kenmerk waardoor het christendom zich onderscheidt van alle andere godsdiensten is de Persoon Jezus Christus. Jezus Christus is niet zomaar iemand. Hij is de opgestane Heer, de Zoon van God. Jezus is uniek! Het christendom zonder Jezus Christus is onmogelijk! Een christen, een gemeente, een organisatie of een christelijke partij die Jezus Christus […]

Inspiratie - de 4 geestelijke wetten

Ken jij de 4 geestelijke wetten?

Zoals er natuurwetten zijn waaraan de natuur zich houdt, zo zijn er ook geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. Dit zijn de 4 geestelijke wetten. WET 1: GOD HOUDT VAN JOU EN HEEFT EEN PLAN MET JOUW LEVEN Gods liefde‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, […]

Inspiratie - Het is een jongen

Het is een jongen!

‘Het is een jongen!’ Dit was de eenvoudige aankondiging van de geboorte van Jezus. Het onbeschrijflijke cadeau van een Redder die naar de aarde kwam als een baby. ‘Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here.’ – Lucas 2:11 We hadden een Redder nodig Door onze zonden waren we gescheiden van een heilige […]

Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Geloofslessen van de Oude Leermeesters – G. Campbell Morgan

Over G. Campbell Morgan George Cambell Morgan (1863-1945) was een Britse evangelist en prediker en een van de leidende Bijbelleraren van zijn tijd. Al op 13-jarige leeftijd begon hij met prediken. Zijn reputatie als prediker en Bijbelleraar groeide over heel Engeland en verspreidde zich ook naar de Verenigde Staten, waar hij lesgaf aan de studenten […]

Jesus_and_friend

Vraag & Antwoord: Kan Jezus ook onze Vriend zijn?

Vraag Jezus is onze Redder en Verlosser, maar kan Hij ook onze Vriend zijn? Het Antwoord Ja! Er is geen betere Vriend dan Jezus. Naast onze Vriend en Redder en Verlosser, is Hij ook onze Vader en Bevrijder. Jezus schaamde Zich niet om ons broeders en zusters te noemen. Hij is dus onze Vriend en […]